69.00TL

AQUAMIRUS ürünleri TC Sağlık Bakanlığıdır. Biyosidal Ürün Ruhsatları mevcuttur.

Tüm bakteri, virüs ve mantarlara karşı uyum.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaktadır.

Aktif içerik HİPOKLORÖZ alkol alkol içermez.

Koku kokusu özelliğindendir. Toksik canlılara ve yakın çevre verir. 


sizler için de hazırladığımız ürünümüz yeni bir fektandır.

Aktif içerik 200 ppm HİPOKLORÖZ asittir. Hipok bünyemizin virüslere karşı düşünülen doğal bir oksidandır. % 99,98'i su olan AQUAMIRUS insan hijyeni için çok uygundur. Ozon ve klordioksit gibi diğer oksitleyicilerle birlikte bir oksidan oluşturur.

Ellerde kullanım.nda olumsuz bir etkidir. Alerjik değildir.

Hafif klor kokusu HİPOKLORÖZ'ün tasarımında aktif klora dönüşündendir. Kısa sürede yok olur.


EK BİLGİ:

Biley su özel filtrelerden geçir ve elektroliz işlemi ile aktif hale getirilmiş. Tüzün içinde bulunan klor iyonları ayrıştırılarak aktif hale getirilmiş. Bu tuz potansiyelinden gelen klorlardan (Cl) aktif durumda bulunan (H) ve oksijen (O) iyonları ile birleşir ve çok güçlü bir dezenfektan olan HOCl (Hipokloröz Asit) oluşur. Çok hafif tıslanan klor kokusu bu özelliğindendir. İşlemini yapar yok olur.

Bu taşınan üzerine 1200 mV akım (enerji) yük. Bu özellik ile AQUAMIRUS tüm mikroorganizmaların hücre duvarlarını patlatır ve imha eder.

bakteri ve enfeksiyonu gösteremez ve geliştiremez.

Katkı maddesi ve proses gerektirmediğinden doğaldır. Toksik değildir. Canlılara zarar vermez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ph değeri 6 - 7 yakın aşındırma etkisi yoktur. Dermatolojik olarak uygundur.                                                                                                                                                                                                                                

Yurt dışı açık yaralara, gargara yöntemleriyle boğaz ağrılarına, bronşit hastalarda soluma yoluyla ciğerlerin rahatlatılmasında kullanılır.


AQUAMIRUS Türkiye'nin en gelişmiş üretim tesislerinde üretilmektedir. TC Sağlık Bakanlığı denetimindedir. AQUAMIRUS ve AQUAMIRUS PLUS Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerdir.